پشتیبانی دانشجویان از زهرا خندان و سها مرتضایی

بیش از سه هفته است که از بازداشت سها مرتضایی و زهرا خندان دو دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک می گذرد، بی خبری از وضعیت این دو یار دبستانی که در این مدت در سلول های انفرادی حبس شده اند ما را واداشته است تا دست به قلم برده و با انتشار این متن، جامعه و افکار عمومی را مخاطب قرار دهیم و …..

بیانیه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در محکومیت بازداشت دو دانشجوی این دانشگاه
باز هم خبر کوتاه بود: » زهرا خندان و سها مرتضایی دو فعال دانشجوئی دانشگاه پلی تکنیک در پی یورش مأموران امنیتی در منزل خود دستگیر شدند!» باز هم خبر همیشگی! تنها نام ها عوض شده اند و زخم ها همان ها هستند که انگار تمامی ندارند! جراحت هائی که دانشگاه از دیرباز بر پیکر نحیف خود داشته و گوئی از این به بعد هم باید سر باز کنند و تازه شوند! دانشگاه تا وقتی که از آن فریادی و حتی اندک ناله ای علیه وضعیت موجود به گوش می رسد محکوم است به تازیانه خوردن و دم برنیاوردن! تا دیروز آن چه بر یاران دبستانیمان رفته بود احضارهای مداوم بود و محرومیت های دنباله دار و تهدید های همیشگی! امروز اما زندان هم اضافه شده است تا در کارنامه رنج و اندوهشان چیزی از قلم نیافتاده باشد!
بیش از سه هفته است که از بازداشت سها مرتضایی و زهرا خندان دو دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک می گذرد، بی خبری از وضعیت این دو یار دبستانی که در این مدت در سلول های انفرادی حبس شده اند ما را واداشته است تا دست به قلم برده و با انتشار این متن، جامعه و افکار عمومی را مخاطب قرار دهیم و با صدای بلند اعلام کنیم بازداشت این عزیزان که یقینا از روی بهانه جوئی های همیشگی و البته واهی مأموران امنیتی است از دید جامعه دانشگاهی و علی الخصوص دانشجویان پلی تکنیک محکوم است! ما دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پلی تکنیک ضمن اعلام حمایت از دو یار دبستانیمان زهرا خندان و سها مرتضایی و محکوم کردن دستگیری های خشن و امنیتی کردن فضای جامعه، خواستار آزادی هر چه سریعتر و بازگشت آنها به دانشگاه هستیم.
از نظر ما هر نوع برخورد امنیتی با اصحاب فکر و اندیشه و آنهائی که جز رهائی و برابری انسان ها درد و دغدغه دیگری ندارند از جانب هر نهاد و دستگاهی که باشد غیر قابل توجیه و محکوم است و آزادی بی قید و شرط عزیزانمان اولین قدم در متوقف کردن چنین رویه نادرست و خطرناکی است، به امید روزی که هیچ اندیشه ای زنجیر بر دست و پای خود نداشته باشد! جمعی از دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

۱ – احسان منصوری – ریاضی کاربردی ۱۳۸۲
۲ – احسان وهاب زاده – نفت ۹۲
۳ – احمد فرشاد – مهندسی مکانیک ۱۳۸۸
٤ – اشکان یکرنگ صفاکار – مهندسی برق ۱۳۸۶
۵ – افشین علی پور – مکانیک ۱۳۸۸
۶ – اکرم براتی – مهندسی شیمی ۱۳۸۷
۷ – المیرا جدیدی – مکانیک ۹۲
۸ – امیرمحمد زنگنه – مکانیک ۹۱
۹ – امید صفرزاده – صنایع ۷٤
۱۰ – امیر شکیب – مهندسی معدن ۹۳
۱۱ – امیر یوسفی – مهندسی مکانیک ۱۳۸۷
۱۲ – امیرحسین استیری – مهندسی هوا – فضا ۸٤
۱۳ – امیرحسین دهقانی زاده – مکانیک ۱۳۹۰
۱٤ – امیرحسین علی بخشی – عمران ۸۷
۱۵ – امیرعباس کاشی – مهندسی مکانیک ۱۳۸۷
۱۶ – امین انواری رستمی – مهندسی نرم افزار ۱۳۹۱
۱۷ – امین کاویانی – عمران ۹۰
۱۸ – آرمین حسین زاده – مهندسی شیمی ۱۳۹۱
۱۹ – آوا شفیق – مهندسی شیمی ۸۸
۲۰ – ﺁﻳﻠﻴﻦ اﺳﺪی ﻧﮋاﺩ – برق ۸۲
۲۱ – آیدا حاجی زاده – فیزیک ۱۳۸۷
۲۲ – آیدا رحمت طلبی – مهندسی مکانیک ۱۳۸۸
۲۳ – بهاره فاطمی – مهندسی کامپیوتر ۹۰
۲٤ – بیتاهاشمی نژاد – برق ۱۳۸۶
۲۵ – پگاه فرجاد – مهندسی شیمی ۱۳۹۲
۲۶ – پویا محمدی – مکانیک ۹۲
۲۷ – پویا اربابی – مهندسی مکانیک ۱۳۸۷
۲۸ – پویا صالحی فیروزآبادی – مهندسی مکانیک ۱۳۸۹
۲۹ – پیمان حکمت پور – مهندسی متالورژی ۱۳۸۸
۳۰ – ثمره شاه صفی – هوا – فضا ۸۸
۳۱ – جلال عباسی – متالورژی ۹۲
۳۲ – جواد واشهری – مکانیک ۸۸
۳۳ – جواد علایی – مکانیک ۷۲
۳٤ – حامد دشمن فنا – مهندسی شیمی ۸۵
۳۵ – حامد شجاعی – مهندسی برق ۱۳۷۷
۳۶ – حسین ترکاشوند – مهندسی مکانیک ۸۱
۳۷ – حسین داودی – مهندسی معدن ۸۸
۳۸ – حسین سلطانی – مواد ۸۸
۳۹ – حمید خوانین زاده – دریا ۸۳
٤۰ – حمیدرضا شاهرخ شاهی – مهندسی مواد ۱۳۸۸
٤۱ – داود تقوى اسفندونى – برق ۸۸
٤۲ – دلارام پهلوانی – مهندسی مهدن ۸۹
٤۳ – دنا رضایی نژاد – مکانیک ۹۱
٤٤ – رامین سعیدی – مهندسی برق ۱۳۸۵
٤۵ – رضا لشکربلوکی – برق ۸۸
٤۶ – رضا نوری زاده – مکانیک ۸۷
٤۷ – رضا یوسف زاده – مهندسی نفت ۹۲
٤۸ – روزبه محمدی ارشد – عمران ۱۳۹۲
٤۹ – زهرا منتظری – عمران ۹۲
۵۰ – زینب حاج علی فرد – مهندسی شیمی- محیط زیست ۱۳۹۰
۵۱ – ساحل صالحی – مکانیک ۸۸
۵۲ – سارا بنی عامریان – مهندسی مکانیک ۹۱
۵۳ – ساسان جهانگیرزاده – مکانیک ۸۹
۵٤ – سامان دانشور – مهندسی مکانیک ۸۸
۵۵ – سجاد قجه لی – مهندسی معدن ۱۳۹۱
۵۶ – سجاد ویس مرادی – مهندسی نساجی ۱۳۸٤
۵۷ – سحر صمیمی – مهندسی کامپیوتر ۱۳۸۵
۵۸ – سعید خلیلی – مهندسی برق ۹۱
۵۹ – سعید نجدمحتشم – کامپیوتر ۸۸
۶۰ – سمانه زرکوب – فیزیک ۸۹
۶۱ – سهیل آقازاده – علوم کامپیوتر ۸۷
۶۲ – سیامک ملا – فیزیک ۱۳۹۳
۶۳ – سیاوش نیشابوری – مکانیک ۱۳۷۳
۶٤ – سیدپوریا حمیدپور – مکانیک ۸۹
۶۵ – سیدمهران دیباجی – مهندسی برق و کنترل ۱۳۸٤
۶۶ – سیمین راد – برق پزشکی ۱۳۸۳
۶۷ – سینا کاظمی – مهندسی مکانیک ۱۳۹۲
۶۸ – شاهین قائمی نژاد – مهندسی پلیمر ۱۳۸۸
۶۹ – صادق حسینی – نساجی ۱۳۸۵
۷۰ – صبا مرادی – نساجی ۱۳۹۰
۷۱ – عابد توانچه – مهندسی معدن۱۳۸۰
۷۲ – عاطفه قاسم نیا – هوا – فضا ۱۳۸۶
۷۳ – عباس حکیم زاده – علوم کامپیوتر ۱۳۸۱
۷٤ – عرفان خدابخشی – مهندسی مکانیک ۱۳۸۸
۷۵ – عرفان قوامی نژاد – مهندسی مکانیک ۱۳۹۰
۷۶ – علی اصغر سپهری – مهندسی شیمی ۱۳۸۱
۷۷ – علی انصاری – متالورژی ۸۲
۷۸ – علی پرهیزکار – مکانیک ۸۸
۷۹ – علیرضا رحیمی اسبویی – مهندسی هوا – فضا ۹۲
۸۰ – علیرضا گنجعلی – مکانیک ۸۸
۸۱ – غزل معصوم شاهی – نساجی ۹۱
۸۲ – فاطمه گیوى – فیزیک ۸۷
۸۳ – فرزانه نظری صفرزاده – مهندسی نفت ۱۳۹۲
۸٤ – فرناز فروغیان – برق ۱۳۸۸
۸۵ – فرهنگ کاشانی – برق ۹۱
۸۶ – فرید عموزاده خلیلی – فیزیک ۹۰
۸۷ – فهیمه شایسته – مهندسی صنایع ۱۳۸۹
۸۸ – کسری گودرزی – مهندسی پلیمر ۸۹
۸۹ – کیان دولت آبادی – مکانیک ۸۷
۹۰ – کیاوش حسرتی – نساجی ۹۱
۹۱ – لیلی غروى – مهندسى مکانیک ۱۳۹۲
۹۲ – مانادیس قنبربخش – مکانیک ۸۷
۹۳ – مجید عظیمی – مکانیک ۱۳۸۵
۹٤ – مجید محسنی فر – مهندسی پزشکی ۸۸
۹۵ – محسن صمدی – برق ۸۶
۹۶ – محمد ادیب – مهندسی مکانیک ۱۳۸۸
۹۷ – محمدحسین سنگانیان – عمران ۹۱
۹۸ – محمد خلیلی – متالوژی ۹۲
۹۹ – محمدرضا وفایی سورکی – مهندسی نفت ۹۲
۱۰۰ – محمد کشاورز – مهندسی معدن ۸۸
۱۰۱ – محمد میرآبادی – صنایع ۱۳۷۸
۱۰۲ – محمد یوسف رشیدی – فناوری اطلاعات ۹۳
۱۰۳ – محمد رضا – مهندسی شیمی ۹۳
۱۰٤ – محمدرضا مافی – مکانیک ۱۳۸۸
۱۰۵ – مریم اسداللهی – برق و الکترونیک ٨٧ ( دانشگاه خواجه نصیر)
۱۰۶ – مریم ارباب زاده – مهندسی برق ۱۳۸۶
۱۰۷ – مریم غلامی – مهندسی معدن ۸۲
۱۰۸ – مریم فریدزاده – مکانیک ۸۸
۱۰۹ – مسعود وفابخش – کامپیوتر ۸۸
۱۱۰ – مسعود یارمحمدی – مکانیک ۹۰
۱۱۱ – مصطفی غفوری – برق ۱۳۸۱
۱۱۲ – معصومه عباسیان – فلسفه علم ۱۳۹۲
۱۱۳ – ملیکا کاشی – نساجی ۹۲
۱۱٤ – مهدی سعیدی پور – مهندسی هوا – فضا ۱۳۸۳
۱۱۵ – مهران حبیبی – عمران ۸۸
۱۱۶ – مهران حسن نژاد – هوا – فضا ۱۳۸۱
۱۱۷ – مهرداد بهروزی نژاد – مهندسی صنایع ۸۹
۱۱۸ – مهرداد داودی – مکانیک ۱۳۹۰
۱۱۹ – مهرداد مهدوی نیا – نساجی ۱۳۹۱
۱۲۰ – مهسا کیانی – مهندسی صنایع ۱۳۸۹
۱۲۱ – میترا عالی – مهندسی پزشکی ۱۳۸۳
۱۲۲ – میلاد مقدم – مهندسی مکانیک ۱۳۸۸
۱۲۳ – مینا مزیدی – کامپیوتر ۸۶
۱۲٤ – ناصر پویافر – مهندسی پلیمر ۱۳۸۲
۱۲۵ – نرگس غروبی – مهندسی مکانیک ۱۳۸۶
۱۲۶ – نسرین رزمی – فیزیک ۱۳۸۵
۱۲۷ – نسرین هزاره مقدم – کامپیوتر ۱۳۷۷
۱۲۸ – نوید یاراحمدی – مکانیک ۸۹
۱۲۹ – نیلوفر میرآفتابی – مهندسی مواد ۹۱
۱۳۰ – هومن سیدی – برق ۹۱
۱۳۱ – هومن طاهری – ریاضی ۸۸
۱۳۲ – وحید نوریان – مکانیک ۸۸
۱۳۳ – یاسمن اسفندیاری – مکانیک ۱۳۹۰
۱۳۵ – یاشین تنها – معدن ۱۳۸۱
۱۳۶ – ئاوات پوری – فلسفه ۱۳۹۳

IMG_1378

Posted on 9 فوریه 2015, in سياست. Bookmark the permalink. بیان دیدگاه.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: